Thông tin chung

Một ngày ở trường của bé


-          Thời gian hoạt động: Kidlinks nhận trẻ từ 7:00’ đến 17:30’ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

-          Hoạt động trong ngày của bé

 

Tư vấn nuôi dạy trẻ

Các hoạt động dành cho trẻ 3 tuổi

Kiến thức về sự phát triển của trẻ sẽ giúp bạn hiểu hơn về tốc độ phát triển và trưởng thành của trẻ, đưa ra được các mong đợi phù hợp

Góc ảnh của bé